Jumma Mubarak:smallline


ECards
Allah Ki Pak Zaat Apne Pyare Nabi Sallallaho Alaihe Wasallam Ke Sadke
Aur Wasila Se Hum Sub Pr Apni Rehmat Farmae Aur Hum Sab Ki Gunahon Ko Maaf Farmae..
"Ameen"
previousbtn
nextbtn
star 1 vote, 5.00 avg. rating 2750 Views 2014-03-13 | 12:24:49

COMMENTS BOX:smallline